Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Psikolog
Selin YALÇIN

1991 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Ankara’da Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2010 yılında %50 burs ile kazandığı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2015 yılında Yüksek Şeref derecesi ile mezun olmuştur. Lisans bitirme tezini “Eğitim Düzeylerine Göre Annelerin Aşırı Koruyucu Ebeveynlik Davranışları ve Anksiyete Arasındaki İlişki” konusunda tamamlamıştır. 2019 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek Lisans tez çalışmasını “Kalp Hastalığı Olan Çocukların Annelerinde Psikolojik Sıkıntı: Duygu Düzenleme, Ebeveyn Özyeterlilik Algısı, Bakım Verme Yükü ve Aile İşlevselliği” konusunda tamamlamıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin resmi stajlarını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde ve Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde yapmıştır. Ayrıca 2014 yılında Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi’ni (KUPO-N) tamamlamıştır. Ayrıca yüksek lisans tezi kapsamında, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi kliniklerinde tedavi gören çocukların annelerinden yaklaşık 250 kişi ile yaşadıkları psikolojik ve sosyal sıkıntılara yönelik görüşmeler yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi (Bil-Ge) Laboratuvarı’nda yürütülen araştırmalarda görev almış, sosyal sorumluluk projelerine ve çeşitli üniversite topluluklarının çalışmalarına katılmıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitiminde yürüttüğü araştırmaların sonuçlarını 19. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde ve Hırvatistan’da gerçekleştirilen EHPS 2019 (33rd Annual Conference of the European Health Psychology Society-Avrupa Sağlık Psikolojisi Birliği Yıllık Konferansı) konferansında sunmuştur.

Yüksek Lisans eğitimi süresince teorik ve uygulamalı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimini tamamlamış ve birçok psikolojik ölçme ve değerlendirme aracının eğitimini almıştır. Klinik psikoloji ve psikoterapi alanında birçok eğitim, kongre ve seminere katılmıştır. Bunlar arasında 2014 yılında Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde düzenlenen PSEKON (Psikiyatri’de Sürekli Eğitim Kongresi) kapsamında Linehan Enstitüsü’nün verdiği “Diyalektik Davranış Terapisi”, EHPS 2019 kapsamında Doç. Dr. Konstadina Griva’dan “Sağlık Hizmetleri Uygulamaları ve Araştırmaları İçin Motivasyonel Görüşme Becerileri”, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan “Aile ve Evlilik Terapisi (1. Düzey)” eğitimleri örnek verilebilir. Ayrıca, “Etkili iletişim ve Öfke Kontrolü” konularında seminerler vermiştir. Bunlarla birlikte, Türk Psikologlar Derneği sertifikalı Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği–IV ( WISC-IV) eğitimini tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İngilizce eğitim dilinde alan Selin Yalçın İngiltere’nin Oxford şehrinde Yoğun İngilizce Dil Eğitimini de tamamlamıştır. İleri seviyede İngilizce ve A2 seviyesinde İspanyolca bilmektedir.