Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU

İzmir doğumludur. İzmir, Bornova Anadolu Lisesi’ni (İzmir Koleji) bitirdiği yıl, uluslararası bir bursla (AFS-EFIL, European Federation for Intercultural Learning) Hollanda, Zwolle’de Gymnasium Celeanum’da bir yıl süreyle okumuştur. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü’nü yerine getirdikten sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak girmiştir. 1988-1989 yıllarında ABD’de Teksas, Houston, Baylor College of Medicine Psikiyatri Bölümü’nde klinik psikiyatri, uyku fizyolojisi ve bozuklukları alanında “Postdoctoral Fellow” olarak çalışmıştır. 1991 yılında Doçent olmuş ve 1997 yılına dek Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır; 39 yaşında Profesör olmuş ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de Öğretim Üyeliği yapmıştır. Bu fakültede, psikiyatri anabilim dalı başkanlığı, dahili tıp bilimleri bölüm başkanlığı yapmasının yanı sıra Üniversitenin İletişim Fakültesi’nin kurucu dekanlığını da yapmış, fakülteyi kurmuş ve üniversite yönetim kurulu ve senatosu üyeliklerinde bulunmuştur.

Tokyo, Japonya’da, Asya Uyku Laboratuvarları Birliği’nin (Asian Sleep Research Society), Türkiye adına kurucu üyesi olarak seçilmiş, yönetim kurulu üyeliğine getirilmiştir.

ABD’de, New York’ta, Albert Ellis Psikoterapi Enstitüsü’nün Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) sertifikalı psikoterapi eğitim programlarını tamamlamış, enstitünün “Associate Fellow”u ve bu alanda Türkiye’nin ilk, uluslararası düzeyde tanınan, “Certified Supervisor”u ve psikoterapisti olmuştur. Beck Psikoterapi Enstitüsü’nün Bilişsel Terapi ve Linehan Enstitüsü’nün Eytişimsel (Diyalektik) Davranışçı Terapi eğitim programlarının yanı sıra İsteklendirici (Motivasyonel) Görüşme eğitim programlarına da katılmıştır. Birbiriyle örtüşen bu bilişsel davranışçı psikoterapi eğitim programlarını, ilgili enstitülerle birlikte Türkiye’de de düzenlemektedir.

Türkiye’nin en donanımlı özel psikiyatri hastaneleri olan BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ’ni, BOYLAM PSİKİYATRİ AMATEM’i (Alkol ve Madde Bağımlılıkları Tedavi Merkezi) ve BOYLAM PSİKİYATRİ YEBOTEM’i (Yeme Bozuklukları Tedavi Merkezi) ve ilişkili, terapi, eğitim, araştırma ve ruhsal danışmanlık merkezlerini (BOYLAM PSİKİYATRİ Kavaklıdere, Ankara; Levent ve Ataşehir, İstanbul) kurmuştur. Yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürmekte, hastalarını ve danışanlarını bu merkezlerde görmektedir.

Klinik uygulamanın yanı sıra, sürekli eğitim etkinlikleri düzenleyen, bilimsel araştırma tasarımı, yönetimi ve denetimi yapan, basım ve yayıncılık etkinlikleri olan ve kurumsal danışmanlık hizmetleri veren BOYLAM PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ’nde de çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmalarının yanı sıra, kurucusu olduğu, KOL KOLA BAĞIMLILIKTAN KURTARMA SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI’nda alkol, madde ve diğer bağımlılıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi konusunda da çalışmalar yürütmektedir.

Boylam Psikiyatri Enstitüsü ile Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi Derneği’nin (MESTED) birlikte düzenlediği Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi’nin kongre başkanlığını yapmakta, MESTED’in düzenlediği diğer “Sürekli Tıp Eğitimi” kongre ve kurs çalışmalarına yönetim kurulu üyesi olarak katkıda bulunmakta ve aile hekimlerine yoğun psikiyatri eğitimleri vermektedir. Bütün bu eğitimler, 20 yılı aşkın bir süredir, sürekli tıp eğitimi bağlamında, kesintisiz sürdürülmektedir.

Türkiye’de, yüzün üzerinde Öğretim Üyesinin katılımıyla hazırlanmış olan Psikiyatri Temel Kitabı’nın yayın yönetmenidir. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin yayımladığı ve psikiyatri bilim dalının dünyada genel kabul gören, temel tanı koyma kitabı olan, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı’nın (DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) III’ten sonraki bütün baskılarını ve son baskısı olan DSM-5’i Türkçe’ye kazandırmıştır. Başta, “Kapsamlı Psikiyatri, Başvuru Kitabı” ve “Klinik Psikiyatri” olmak üzere, yayımlanmış 30’un üzerinde özgün kitabının, kitap çevirilerinin ve yayın yönetmenliğini yaptığı kitapların yanı sıra, “Güncel Psikoloji ve Psikiyatri”  (Psychology Today) dergisinin Türkiye’de de yayımlanmasını sağlamıştır.

Hekimler Yayın Birliği’nin psikiyatri alanında yayımlanan kitaplarının ve HYB Yayıncılık’ın yayımladığı “bibliyoterapi (psikoterapide kaynak ve yardımcı kitaplar), kendini geliştirme, esin kaynakları, ilişkiler (evlilik terapisi), cinsel yaşam ve eğitim, anababa ve çocuk eğitimi” alanlarındaki kitapların yayın danışmanlığını yapmaktadır.

ABD’de yayımlanmış olan Encyclopedia of Human Biology adlı ansiklopedinin “Sleep Disorders” bölümünün yazarıdır.

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapilerin çıkış noktası olan ve bilgi kuramını temel alan Akılcı Duygulanım – Bilişsel Davranışçı Terapi (ADDT) konusunda kurslar düzenlemekte ve bir yaşam danışmanlığı programı olan “Hiç Kendimi Üzemem!..” ve “Kendinize Yatırım Yapın, İşyerinde Ruh Sağlığı Eğitimi ve Taraması” programlarını, aynı adla yazdığı kitaplarla birlikte, kişilere ve kurumlara eğitimini vermekte ve bu konuda kurumsal danışmanlık yapmaktadır.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (American Psychiatric Association) “International Fellow”u olarak seçilmiştir ve Amerika, Ulusal Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Derneği’nin (National Association for Behavioral and Cognitive Therapies) üyesidir. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)’in de Türkiye’den üyesi ve temsilcisi olarak seçilen, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin kurucu eşbaşkanıdır ve yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır.

İngilizce ve Hollandaca bilmektedir.

Evlidir, Gönenç ve Kutalp adlarında iki gencin babasıdır.

Bahar ve kış aylarında Enduro motosikletiyle dağ tepe gezmek ve motokros yapmak, yaz aylarında teknesiyle gezmek, ayrıca su kayağı yapmak; bahçesiyle uğraşmak; çok değişik ülkelere gitmek ve müzikleriyle, danslarıyla, yemekleriyle, gelenekleriyle  ve yaşam biçimleriyle yeni kültürleri tanımak en büyük eğlence uğraşlarıdır. Seksenin üzerinde ülkede fotoğraf ve film çekme olanağı bulmuştur. Değişik kültürlerin değer yargılarını ve olaylara değişik bakış açılarını görmekten ve bunları anlamaya çalışmaktan büyük zevk alır.