Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Dr. Canan ALPOĞUZ

Eskişehir doğumludur. İlk orta ve lise eğitimlerini Eskişehir’de tamamlamıştır. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşmeli hekim olarak çalıştı. Bilkent Üniversitesi kampüsü içinde, Tepe Grubu çalışanlarına hizmet veren Tepe Sağlık Merkezinde tam zamanlı Poliklinik Birim Sorumlusu ve İşyeri Hekimi olarak görev yaptı. 2003 yılında Hekimler Yayın Birliği’ne katılarak çalışmalarına Tıbbi Koordinatör olarak devam etti. Birinci basamak hekimlerine yönelik yayınlar ve dergiler hazırladı. Belli başlı olarak Galen Pratisyen Hekimin Elkitabı, Akciğer Sesleri Kılavuzu, Kalp Sesleri Kılavuzu, Aile Hekimliğinde Tanı ve Tedavi Kılavuzu ve bir çok kitabın, Stetuskop, Pratusyen dergilerinin editörlüğünü ve birinci basamak hekimlerine yönelik Prakon, Biristek, Psekon, Stekon kongrelerinin çalışmalarını yürütmüştür.

Mezuniyetten Sonra Tıp Eğitimi Derneği Başkan Yardımcılığını halen sürdürmektedir. Albert Ellis Enstitüsü Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi(BDT) ve Hacettepe Eğitim Vakfı Sağlık Kurumları İşletmeciliği eğitimlerini almıştır. Aile Hekimliği Uyum Eğitimi, Sağlık Bakanlığı Aile Planlaması ve RIA Uygulama Eğitimi, İstanbul ve Ankara Tabip Odaları İş Sağlığı İş Güvenliği Sertifika Eğitimleri, Yöneticilik-Liderlik ve Kişisel Gelişim konularında eğitimler almış, bu alanlarda bilimsel kongrelere katılmıştır. 2009 yılından bu yana Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi & AMATEM çatısı altında çalışmaktadır. 2009-2012 yılları arasında Tıbbi Koordinatör olarak görevini sürdürmüştür.2012’den buyana Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Başhekimlik görevini, yanı sıra Acil Poliklinği ve İş Sağlığı İş Güvenliği hizmetlerini de sürdürmektedir.