Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Hiç Kendimi Üzemem

hic_kendimi_uzememBu kitap, kanıta dayalı, en çağdaş psikoterapi yaklaşımı olan bilişsel davranışçı terapilerin danışanlarca daha kolay anlaşılması için yazılmıştır. Bilişsel davranışçı terapiler, duygu, dürtü, davranış ve birtakım bedensel duyumlarımızın, bizim olayları nasıl gördüğümüzle doğrudan ilintili olduğunu öne süren terapilerdir. Olaylar karşısında ne düşündüğümüz, olaylara bakış açımızla, başımıza gelen olaylara ne gibi bir anlam yüklediğimizle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, kaygı, çökkünlük, öfke gibi işlevsel olmayan, istenmedik bir duygu yaşadığımız zaman, bu duygunun hangi düşünceden kaynaklandığını bulmalı ve istenmedik bu gibi duygulardan kurtulmak için, bu duygulara yol açan düşünceleri bulup çıkarmalı, diğer bir deyişle düşüncelerimiz üzerinde yeniden düşünmeli ve akılcı düşünceler üretmeliyiz.

“Düşünmek özgürlüktür.” Özgürleşebilmek için öncelikle sorgulayıcı, eleştirel düşünmeyi öğrenmemiz gerekir. Sağlıksız olumsuz duygularımızın ve davranışlarımızın altında yatan akılcı olmayan düşüncelerimizi, akılcı düşüncelerle değiştirip ruhsal yönden daha sağlıklı bireyler olabiliriz.