Size yardıma hazırız : 0 312 812 00 12

Amatem Grup Terapisi Alıştırmaları

amatem_grup_terapisiAlkol ve Madde Bağımlılıkları Tedavi Merkezinde (AMATEM), psikoterapi yöntemleri olarak, Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi  (Rational Emotive Behavior Therapy), İsteği Güçlendirme Terapisi (Motivational Enhancement Therapy), Değişmenin Evreleri Grup Terapisi (Stages-of-Change Group Therapy), Bilişsel Davranışçı Baş Etme Becerileri Grup Terapisi (Cognitive Behavioral Coping Skills Group Therapy), Sorun Çözme Terapisi (Problem Solving Therapy), Uyaranla Karşılaştırma Terapisi (Cue-Exposure Therapy), Tiksindirme Terapisi (Nausea/Faradic Aversion Therapy), Eytişimsel Davranışçı Terapi (Dialectical Behavior Therapy), Anaodaklanma Tabanlı Gerginliği Azaltma Yaklaşımı (Mindfulness-Based Stress Reduction) ve Kol Kola Dayanışma Grup Terapisi (SMART Recovery®) terapi yöntemleri kullanılmaktadır.

Bu kitapta, terapi yöntemlerinden en önemli üçünün, grup terapisi (Bilişsel Davranışçı Baş Etme Becerileri Grup Terapisi, Değişmenin Evreleri Grup Terapisi ve Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi’den köken alan Akılcı Yaşam Felsefesi Grup Terapisi) sürecinde kullanılan alıştırmalar kapsanmıştır.