We zijn hier om u te helpen +90 312 812 00 12

DEFINITIE

Als er een probleem is met het gebruik van illegale middelen zoals cannabis, cocaïne en heroïne, alcohol; roken; geneesmiddelen zoals bepaalde pijnstillende medicijnen, kalmerende middelen, slaap- of anti-angst medicijnen, stimulantia die worden gebruikt bij aandachtstekortstoornissen / hyperactiviteit; oplosmiddelen sproeiers (zoals verfspuiten, haarsproeiers), verdunners en brandstoffen in lijm of kleefstoffen; sommige soorten van paddestoel en cactussen, kunnen we dan spreken over drugsverslaving. Dit probleem kan een algemeen gezondheidsprobleem zijn of een psychische probleem, evenals een familiaal, interpersoonlijk, sociaal, werk-, school-, juridisch of financiële probleem.

Drugsmisbruik wordt in het handboek van diagnostische criteria voor diagnostische en statistische handleidingen voor psychische stoornissen, gepubliceerd door de Amerikaanse Psychiaatrische Vereniging in 2013, als volgt gedefinieerd:

 1. Een problematisch patroon van gebruik van drugs/middelen dat zich gedurende een periode van twaalf maanden voorkomt met ten minste twee van de volgende punten, leidend tot klinische probleem of functionele verstoring:
 2. Vaak wordt drugsgebruikt in een grotere hoeveelheid of langer dan gewenst.
 3. Er is altijd een constante wens of streven om het drugsmisbruik te verlaten of onder controle te houden.
 4. Er wordt veel tijd besteed aan activiteiten die nodig zijn om drugs te vinden/bereiken en te verlaten of om de effecten ervan te vermijden.
 1. Een groot verlangen/lust om drugs te gebruiken (verlangen/lust om het te nemen) of om een groot verlangen te voelen om drugs te gebruiken of hiervoor gedwongen voelen.
 2. Herhaaldelijke gebruik van drugs, resulterend in het niet voldoen aan de belangrijkste verplichtingen van op werk, op school of thuis.
 3. Doorgaan met drugsmisbruik ondanks het feit dat de effecten van drugs voor aanhoudende of terugkerende sociale of interpersoonlijke problemen veroorzaken of aanwezige problemen verergeren.
 4. Het opgeven of verminderen van aanzienlijke sociale, bedrijfsgerelateerde activiteiten of recreatieve activiteiten als gevolg van drugsmisbruik.
 5. Herhaaldelijkdrugsmisbruik in potentieel gevaarlijke situaties.
 6. Doorgaan met drugsmisbruik ondanks de informatie dat drugs waarschijnlijk wordt veroorzaakt of verergerd door een constant of herhaald lichamelijk of psychisch probleem.
 7. Verbeterde tolerantie zoals gedefinieerd door een van de volgende:
 • De noodzaak om drugs te gebruiken dat duidelijk is toegenomen om het gewenste effect te bereiken (of om onder de effecten te staan die door drugs worden gecreëerd, “uit je dak gaan”).
 •  Aanzienlijk minder effect, hoewel dezelfde mate van drugsmisbruik wordt gehandhaafd.
 1. De ontwenning is ontwikkeld zoals gedefinieerd door een van de volgende:
 • Ontwenningsverschijnselen aan drugs,
 • Drugs (of nauw verwante middel) wordt genomen om deontwenningsverschijnselen te verlaten of te voorkomen.

 

Prevalentie

Hoewel een groot aantal middelen verslavend kan zijn, zijn de meest voorkomende verslavende middelen alcohol, sigaretten, cannabis, cocaïne en heroïne. Het wordt gemeld dat ongeveer 10% van kinderen van 12 jaar of ouder die in ontwikkelde samenlevingen leven een middelenmisbruik hebben en ongeveer vier kwart van ditverslaafd aan alcohol. Ook werd vastgesteld dat personen die vóór hun veertiende leeftijdmiddelen begonnen te gebruiken, vooral alcohol, een grotere kans hebben om verslaving te hebben. Veel mensen zijn plotseling verslaafd aan twee of meer middelen.

 

Redenen

Alcohol- en drankverslaving heeft niet alleen maar één oorzaak. Het kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan psychologische, sociale en omgevingsfactoren die verband houden met menselijke biologie. Deze factoren verschillen natuurlijk sterk van persoon tot persoon.

In een aantal gezinnen impliceert het feit dat veel mensen alcoholproblemen hebben, dat hier een erfelijke aanleg voor is. Een specifiek erfelijk element (genen) dat alcohol- of middelenverslaving veroorzaakt is echter voor vandaag niet geïdentificeerd. Er wordt gedacht dat sommige factoren die verband houden met de hersenchemiede neiging kunnen gevenvoor middelenmisbruik.

Vanuit spiritueel oogpunt, wanneer mensen nerveus of angstig zijn, misbruiken ze middelen om van af te komen wanneer ze onaangename emoties ervaren, zoals ontspanning of depressie. Deze attitudes en gedragingen leiden uiteindelijk tot hun afhankelijkheid aan deze middelen. De persoonlijkheidskenmerken van sommige mensen zijn meer vatbaar voor middelenmisbruik en uiteindelijke ontwikkeling van verslaving. 35-60 % van mensen met middelenmisbruik voldoen aan diagnostische criteria voor een marginale persoonlijkheidsstoornis. Sommigen hebben mogelijk een aantal psychische aandoeningen die vatbaar zijn voor middelenmisbruik. Bijna de helft van personen met middelenmisbruik bleek een andere psychiatrische stoornis te hebben. Ongeveer 40% van personen met alcoholmisbruik voldoen aan diagnostische criteria voor depressie op een bepaald punt in hun leven. De verhouding tussen een derde en de helft van degenen met opiaatgebruiksaandoening voldoet ook op een bepaald punt in hun leven aan diagnostische criteria voor depressie. De omgeving waarin mensen met hun families leven, kunnen van grote invloed zijn op hun gedrag, inclusief middelenmisbruik. De houding van een persoon al dan niet over middelenmisbruik kan sterk beïnvloed worden door de mate waarin de middelen kunnen bereikt/gekocht worden, door de invloed van vrienden, door voorbeelden in directe omgeving (zoals ouders) en door de waardeoordelen van de samenleving waarin zij leven.

Bij het ontwikkelen van alcohol- en middelenmisbruik is het zeer waarschijnlijk dat een of meer factoren naast elkaar bestaan. Aan de andere kant kunnen de factoren die aanleiden tot beginnen met middelengebruik en factoren die aanleiding geven tot verslaving kunnen compleet van elkaar verschillen. Identificatie van aanleidende factoren kunnen zeer nuttig zijn in het genezingsproces.

 

Erkenning van middelenmisbruik

Middelengerelateerde stoornissen zijn verdeeld in twee groepen: middelenmisbruik en stoornissen veroorzaakt door middelen. De volgende situaties kunnen worden genoemd als de door de middelen veroorzaakte stoornissen: psychologische stoornissen veroorzaakt door extase (dronkenschap, middeleneffect, “uit je dak gaan”), ontwenning en middelen / medicijnen (psychotische stoornissen, bipolaire en verwante stoornissen, depressieve stoornissen, angststoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen en verwante stoornissen, slaapstoornissen, seksuele disfuncties, delirium en neurocognitieve stoornissen).

Middelenmisbruik wordt gedefinieerd als een problematisch, extatischgebruikpatroon dat leidt tot een klinische probleem of een verminderde functionaliteit gedurende een periode van twaalf maanden.

Ontwenning aan middelen wordt gedefinieerd als de de ontwikkeling van een reversibele, materiaalspecifieke klinische toestand die kan worden toegeschreven aan het inname van middelen in de nabije toekomst (een recente ontmoeting met drugs/middelen). Klinisch significante, problematische gedrags- of mentale veranderingen doen zich voor tijdens of kort na inname van de stof, wat te leiden aan de effecten van de stof op het centrale zenuwstelsel (bijv. mentale desoriëntatie, mentale-motorische problemen of vertragingen, enthousiame, angst, twistziek, emotionele variabiliteit, cognitieve stoornissen, stoornissen in oordelen, terugtrekking uit de samenleving).

Ontwenning aan middelen wordt gedefinieerd als de ontwikkeling van een stof-specifieke klinische toestand kort na het verlaten (of reductie) van een overdosis en langdurig gebruik van middelen.

Weerstand (tolerantie) wordt gedefinieerd als de noodzaak om middelen met een aanzienlijk verhoogde snelheid te gebruiken om het fysieke of gewenste effect te behouden of om aanzienlijk minder effecten te bereiken, ondanks het voortgezette gebruik van dezelfde middel.