We zijn hier om u te helpen +90 312 812 00 12

BEHANDELINGSINSTELLING

Bij de behandeling van alcohol- en drugsverslaving, zijn er drie behandelingsmogelijkheden in Turkije heden.Een ervan is ambulante behandeling; een ander moet worden behandeld in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis; en de derde is de implementatie van de noodzakelijke behandeling in AMATEM (Behandelcentrum voor Alcohol- en Drugsverslaving), dat speciaal gestructureerd is voordeze zaken.

Ambulante behandeling kan enkele weken of maanden duren. Het kan toegepast worden vóór of na de behandeling van ontgifting (detoxificatie) of kan alleen een behandelingsmethode zijn. Bij ambulante behandeling kunnen individuele therapie, groepstherapie, gezinstherapie en geneesmiddelentherapie alsmede aanvullende behandelingsmethoden worden toegepast.

Als er geen ontwenningsverschijnselen zijn bij de onthouding/het verlaten van drugs,  als de algemene gezondheidstoestand en de geestelijke toestand van de persoon goed zijn; als de persoon zich uiterst wil aanpassen aan de behandeling, als de persoon met zeer weinig steun zich kan onthouden van drugs en als er een sprake is van een ondersteunende omgeving, kan de poliklinische behandeling worden aangeraden.

Echter, als er ontwenningsverschijnselen zijn bij de onthouding/het verlaten van drugs, als er een algemeen gezondheidsprobleem of een psychische stoornis aanwezig is; als er problemen zijn met het naleven van de behandeling en als er weerstand is; wanneer er veel hulp nodig is om de depressie te overleven; als er eerder veel recidieven waren, als een gestructureerde omgeving beter is en als er juridische problemen zijn, zal de klinische behandeling geschikter zijn.

Het zou beter en meer geschikt zijn als de patient en de psychiater deze beslissing samen zouden nemen; omdat de patient in deze fase geneigd is zijn/haar problemen te ontkennen. In zo’n omgeving moet de behandelingsduur ten minste één maand zijn en de persoon minimaal zes maanden nadat hij/zij is vertrokken aan de ambulante groepstherapie deelnemen.

Of u nu in een psychiatrische ziekenhuis bent of in AMATEM waar het behandelingsproces goed gestructureerd is, is het primaire doel van klinische behandeling is ontgifting van drugs (detoxificatie). Ontgifting kan worden gedefinieerd als het proces waarbij de persoon uit de verslaving wordt verwijderd door medicatie te gebruiken om de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met het verlaten van drugs te onderdrukken of te verminderen.

Ontgifting is een proces die een paar dagen kan duren waarbij de vitale functies en ontwenningsverschijnselen van de persoon nauwlettend gevolgd moeten worden. In dit proces worden de verschijnselen zoals misselijkheid en braken, buikpijn en krampen, spier- en gewrichtspijn, tranen stromen en een loopneus, diarree, koorts, slapeloosheid, hartkloppingen, zweten, trillende handen, hallucinaties of wanen, prikkelbaarheid of angst, rusteloosheid, trillingen, koude rillingen, hoofdpijn onderzocht en behandeld met geschikte methoden. De persoon is uitgerust en goed gevoed. De algemene gezondheids- en mentale status worden nauwlettend onderzocht en behandeld wanneer er een bijkomende ziekte ontdekt wordt. De ontgiftigingsproces wordt gevolgd door individuele en groepstherapie waarna het individu wordt aangemoedigd (gemotiveerd) om door te gaan of te stoppen met de drugs die hij/zij gebruikt of zijn/haar wil tot verlaten van drugs versterkt, om het perspectief van het gebruik van drugs proberen te veranderen door de toegepaste therapiemethoden en worden trainingen gegeven om sociale vaardigheden te verwerven.

Wanneer u uw doelen voor behandeling vaststelt, moet u rekening houden met het niveau van uw drugsverbruik, hoe u wilt veranderen en wat u wilt veranderen aan uzelf en uw manier van leven. Het heeft veel zin om uw doelen met uw psychiater te bespreken. Het is mogelijk dat uw psychiater niet dezelfde mening heeft als u. In dit geval zullen de redenen in detail worden uitgelegd. Voorbeeld: U heeft een alcoholmisbruik en wilt uw alcoholgebruik verminderen: alleen uw psychiater kan u echter vertellen dat mitigatie niet genoeg voor u is en dat het nodig is om het volledig te verlatenaan de hand vanuitgelegde redenen.

Als u uw doel niet kunt bepalen, moet u eerst beslissen “wat u wilt veranderen over uzelf en uw   drugsmisbruik”.