We zijn hier om u te helpen +90 312 812 00 12

25 VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER VERSLAVİNG AAN ALCOHOL EN DRUGS/MİDDELEN

1.Wat is de mate van verantwoord drinken?

Ongeveer 120 ml wijn (ongeveer één glas wijn) (met 10-12% alcohol), 355 ml bier (ongeveer een fles of een blik bier) (met 4,5% alcohol) of 30 ml raki / whisky / wodka / gin (ongeveer een “enkele” / halve dubbele harde drank) wordt beschouwd als een eenheids (maat) drank (met 40% alcohol). Voor mannen is het gebruikelijker om meer dan 4 eenheden per dag te drinken, of 14 eenheden per week; voor vrouwen, elke dag meer dan 3 eenheden alcohol of meer dan 7 eenheden per week drinken wordt beschouwd als “onverantwoord drinken”. Bepaalde hoogste waarden zijn twee maaltijden per dag voor mannen (ongeveer twee glazen wijn, twee flessen of blikjes bier, twee “enkele” / een dubbele harde drank [raki, whisky, wodka, gin]); voor vrouwen een glas wijn, een fles of een blik bier, een “enkele” / halve dubbele harde drank [raki, whisky, wodka, gin]. Bovendien moet men ten minste twee dagen per week geen drank nemen om het lichaam te laten rusten.

 

2.Wie zijn de mensen die verantwoord kunnen drinken?

Personen die wat problemen hebben gehad door te drinken, maar hun functionaliteit niet verloren hebben op het gebied van werk en gezinsleven en sociale verplichtingen, personen die familieleden hebben die geen alcoholmisbruik of afhankelijkheid tegen alcohol hebben,  personen die geen fysieke ontwenningsverschijnselen (hartkloppingen, zweten, tremor, slapeloosheid, misselijkheid, braken) leven wanneer ze enkele weken zonder alcohol of kalmerend middel innemen, kunnen worden gezien als mensen die verantwoord kunnen drinken.

 

3.Hoe wordt alcoholmisbruik (alcoholisme) gedefinieerd?

Alcohol drinken op een grotere schaal of langer dan je wilt, moeite doen om te stoppen met alcohol maar mislukken, veel tijd aan hen besteden aan deze, veel verlangen/lust hebben om alcohol in te nemen, niet-nakoming van verantwoordelijkheden op werk en thuis, ondanks de problemen blijven gebruiken/innemen, andere zinvolle activiteiten op dit punt verlaten, alcohol innemen in situaties die gevaarlijk kunnen zijn, alcohol blijven drinken ook al wetend dat de problemen veroorzaakt zijn door het gebruik van alcohol, toenemend gebruik van alcohol om hetzelfde effect te bereiken en ontwenningsverschijnselen voor een bepaalde periode te ervaren, zijn aanwijzingen voor alcoholmisbruik. Kortom, alcoholafhankelijkheid is, ondanks verstoringen op werk, thuis en sociaal leven, grote problemen op het gebied van gezondheid en andere gebieden kan worden gedefinieerd als de voortzetting van het drinken.

 

4.Hoe wordt middelenmisbruik gedefinieerd?

Hoewel het mogelijk is om te verwijzen naar verantwoord (alcohol) drinken, kan een dergelijk niet worden gezegd voor andere stoffen (cannabis, cocaïne, heroïne …). Als het gebruik van deze middelen wordt voortgezet, kan men spreken over verslaving/misbruik/afhankelijkheid.

 

5.Wat betekent lichamelijke (fysische) verslaving?

Wanneer er sprake is van fysische ontwenningsverschijselen wanneer een drankje of middel niet ingenomen wordt,  is de fysieke afhankelijkheid geavanceerd.

 

6.Wat betekent spirituele (psychische) afhankelijkheid?

Als een persoon denkt dat hij/zij niet kunt leven zonder alcohol of substantie, geen plezier kan hebben, geen problemen aankan, zelfs als de persoon leeft met de verklaring van lichamelijke deprivatie/ontwenningsverschijnselen als hij/zij geen alcohol of middel gebruikten wanneer hij/zij ongegronde betekenis in het gebruik van alcohol of middelen toekent en daarom geestelijke afhankelijkheid ontwikkelt en daarom blijft voorgebruiken, dan kan men zeggen dat de persoon spirituele afhankelijkheid heeft ontwikkeld.

 

7.Wat betekent deprivatie?

Het is een specifieke situatie waar na enkele uren of meerdere dagen na vermindering van alcohol gebruik of stoppen met gebruiken, verschijnselen zoals verhoogd slikken, verhoogde hartslag, verhoogde handtrillingen, slapeloosheid, misselijkheid en braken, visuele, tactiele of auditieve waanideeën voorkomen en deze verschijnselen zijn ook resultaat van het terugtrekken van het middel uit het lichaam De persoon kan ook een lichamelijke deprivatie meeleven nadat hij/zij cannabis, amfetamine, cocaïne, heroïne, morfine, kalmerende medicijnen, koffie- en coladranken, sigaretten en andere tabaksproducten verlaat.

 

8.Waarom is de mens verslaafd aan alcohol of drugs?

Er is geen enkele oorzaak van verslaving aan alcohol of drugs. Een breed scala aan factoren kan worden veroorzaakt door menselijke biologie (erfelijk), spiritueel, sociaal en ecologisch, en het gewicht van de factoren varieert sterk van persoon tot persoon. Ten gevolge ervan kan een genetische aanleg worden genoemd, maar niet iedereen die alcoholproblemen heeft in zijn / haar gezin zal alcoholafhankelijkheid ontwikkelen. Alleen kan men hier spreken over één erfelijke aanleg; psychologische factoren zoals depressie, angst, gebrek aan sociale factoren zoals tekortschieten of aan verwachtingenniet kunnen voldoen of een andere manier van genieten niet weten en het gevoel “gehoorzamen aan vrienden” zijn ook hier enkele belangrijke aspecten.

 

9.Hoe kan ik weten of mijn kind middelen gebruikt?

De eenvoudigste methode is urineanalyse laten maken. Er moet echter ook rekening worden gehouden met het feit dat sommige van de gebruikte/ingenomenmiddelen in de gevallen niet kunnen worden opgespoord. Het is correct om een aanvraag in te dienen bij een psychiater als u een opvallende gedragsverandering bij uw kind ziet.

 

10.Er zijn mensen die ondanks hun grote problemen geen alcohol- of drugsverslaving accepteren. Waarom accepteren ze niet zulke problemen en waarom willen ze niet behandeld worden?

De reden is dat ze hun problemen niet proberen te zien enze de neiging hebben om de problemen die ze ervaren te onderschatten en dat zij de behandeling als een vernederende aandoening zien.

 

11.Er wordt gezegd dat er enkele stappen zijn om veranderingen aan te brengen in de manier van drinken of het gebruik van middelen. Wat zijn deze?

De fasen van verandering zijn: voorontwerp, ontwerp, voorbereiding, actie, onderhoud, beëindiging. Er wordt bepaald in welke fase de persoon zich bevindt en een behandelmethode wordt novereenkomstig bepaald.

 

 

12.Is er een manier om het verlangen/lust om van verslaving af te komen te vergroten?

Er zijn manieren om het verlangen/lust om van verslaving af te komen te vergroten. Er zijn verbeterde methoden voor psychotherapie voor deze (motiverende versterkingstherapie/motivational enhancement therapy). Het belangrijkste is om te beginnen en de eerste stap te zetten. “Het begin is de helft van beëindigen.”

 

13.”Ik wil het verlaten, maar ik kan het niet” omdat ik de verschijnselen die ik meemaak na het verlaten niet aankan. Wat kunt u aanraden?

Onthouding kan worden beheerst door medicijnen. Sommige alcohol- en drugsverslaafden willen stoppen met alcohol of drugs, maar blijven alcohol of een middel innemen om de verschijnselen van fysieke terugtrekking die ze meemaken te kalmeren. Er zijn zijn specifieke behandelingen voor ontwenningsverschijnselen.

 

14.Waar wordt de verslavingsbehandeling uitgevoerd?

Ambulante behandeling kan worden gedaan of klinishe behandeling door te worden opgenomen in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis; maar de beste is te worden behandeld in een gespecialiseerd centrum (AMATEM). Naar onze mening zijn klinische behandelingen meer effectief in verslavingsbehandelingen dan ambulante behandelingen.

 

15.Welke soorten behandelingen worden toegepast in het behandelcentrum voor alcohol- en drugsmisbruik (AMATEM)?

Behandelcentra zijn gewoonlijk getraind in geneesmiddelen behandelingen, individuele en groepstherapieën, trainingen hoe problemen kunnen oplossen en niet uit de weg gaan, levensherstructureringenstrainingen om een ​​gebalanceerd leven te bereiken. Bijvoorbeeld, in Psychiatrische Ziekenhuizen Boylam, Behandelcentrum voor Alcohol- en Drugsverslaving (AMATEM), worden volgende behandelingen uitgevoerd: als psychotherapeutische methoden Rationeel-emotieve gedragstherapie (Rational Emotive Behavior Therapy), als rationele emotionele gedragstherapie Motivationele versterkingstherapie (Motivational Enhancement Therapy), als stadia van verandering-groepstherapie Stages-of-Change Groepstherapie ((Stages-of-Change Group Therapy), Cognitieve Gedragstherapeutische Vaardigheden Groepstherapie (Cognitive Behavioral Coping Skills Group Therapy), Oplossingsgerichte Therapie (Problem Solving Therapy), Cue-Exposure Therapie (Cue-Exposure Therapy), therapie voor Misselijkheid / Faradische aversietherapie (Nausea/Faradic Aversion Therapy), Dialectische gedragdstherapie (Dialectical Behavior Therapy), Aandachtigheid Gebaseerde Stressvermindering (Mindfulness-Based Stress Reduction), SMART Terugwinning (SMART Recovery).

 

16.Wat is de duur van de behandeling?

De gemiddelde behandelingsduur is vier tot acht weken. Sommige verslavende condities kunnen een langere behandeltijd vereisen. Mensen die zelfs vier weken lang vinden, worden nog steeds geadviseerd om met de behandeling te beginnen. In het behandelingsproces zullen zij ervoor zorgen dat het proces wordt voltooid als hij/zij er baat/voordeel bij heeft.

 

17.Wordt enkel het verslavingsprobleem aangepakt bij alcohol- of middelenverslaving of worden over andere bijbehorende psychische problemen zoals depressie, angst, enz. mede aangepakt?

Samen met het verslavingsprobleem zijn de emoties zoals depressie, angst, woede, schaamte en schuld moeilijk te beheren, evenals persoonlijke communicatie en probleemoplossend vermogen aangepakt en wordt geholpen om het leven van het patient te herstructureren.

 

18.Is het niet mogelijk om van afhankelijkheid af te komen door alleen medicijnen te geven?

Medicijntoediening alleen is niet genoeg. Er moeten rationele denk-, emotionele en impulsbeheersvaardigheden worden verworven aan de hand van individuele en groepspsychotherapie. Er is geen ‘magisch’ medicijn dat genoeg zou kunnen zijn om de verslaving alleen af te schaffen. Persoongerichte, geïndividualiseerde behandelings- en therapiemethoden moeten worden toegepast.

 

19.Werkt u samen met familieleden van de patiënt tijdens de behandeling? Worden ze geleid voor wat ze na de behandeling moeten doen? Kan een persoon die verslaafd is aan alcohol of drugs zonder eigen verzoek worden toegelaten tot het ziekenhuis? Kan hij/zij er baat bij hebben als hij in het ziekenhuis wordt opgenomen?

Samenwerking met de familieleden en verwanten is van groot belang om het succes van de behandeling te bereiken. Therapeuten en maatschappelijk werkers zullen in dit opzicht helpen. Een verantwoordelijke familieliddie sterk staat naast de patient zal het behandelingsproces zeer positief beïnvloeden. Volgens artikel 432 van het Turkse Burgerlijk Wetboek kan een persoon die verslaafd is aan alcohol of drugs zonder zijn/haar verzoek worden toegelaten tot het ziekenhuis.(Artikel 432.- Geestelijke ziekte, geestelijke stoornis, alcohol- of drugsverslaving, elke volwassen persoon die een gevaar oplevert voor publiek, die een gevaar vormt voor de samenleving met een van de oorzaken van een besmettelijke ziekte of hooliganisme en als persoonlijke bescherming anders niet kan worden bereikt, kan deze persoon worden geplaatst of vastgehouden in een instelling die geschikt is voor behandeling, onderwijs of revalidatie). Om dit te doen, moet men aanvraag doen bij de plaatselijke Vredegerechten vragen voor goedkeuring. Dit is echter geen gewenste situatie. Het beste is dat de betrokkene is bereid om zichzelf te vertrouwen, zichzelf te ontheffen van afhankelijkheid en probeert om zich te laten behandelen in het ziekenhuis.

 

20.Kan een persoon die is behandeld wordt voor alcoholverslaving niet langer drinken of kan hij/zij een “sociale drinker” zijn?

Een persoon die bevrijd is van verslaving moet nu toegeven dat hij/zij geen “sociale drinker” kan zijn. Hij/Zij zou manieren moeten vinden om te genieten van een alcoholvrij leven. Therapeuten zullen ook helpen door te zorgen voor een “evenwichtige levensstijl” -training.

 

21.Is de mate van vrij zijn van verslaving “Ik heb het uit mijn hoofd weggeveegd”?

De grootste leugen die tijdens of na de behandeling wordt gezegd, is “Ik heb het uit mijn hoofd weggeveegd”. Zelfs als de problemen veroorzaakt door alcohol- of middelengebruik volledig worden begrepen, is het belangrijk om te weten dat drinkimpuls van tijd tot tijd u drastisch kan stimuleren en dat de persoon zich maatregelen moeten kunnen nemen tegen deze impuls. Dergelijke maatregelen/mentale uitrusting kan echter in de loop van de therapie worden verkregen.

 

22.Wat betekent “verlangen naar/lust hebben in” alcohol of middelen? Hoe om te gaan?

“Verlangen naar/lust hebben in alcohol of middelen/drugs, betekent hunkeren naar alcohol of middelen of het gevoel hebben dat u het zeer verlangt of zich gedwongen voelen om het in te nemen. Dit gevoel kan worden overwonnen door methoden die tijdens het proces worden aangeleerd.

 

23.”Chip” blijft hangen om van afhankelijkheid af te komen. Wat is dit?

Om het gebruik van middelenof inname van alcohol na een klinische behandeling te verminderen, wordt gebruik gemaakt van geïmplanteerde vormen (geplaatst onder de huid) van naltrexon en disulfiram die somatische reacties produceert wanneer alcohol wordt ingenomen. Deze worden door mensen “chip” genoemd. Het is niet juist om te denken dat “Chip” honderd procent bescherming aanbiedt. Het is ook noodzakelijk om de behandeling te blijven volgen en deel te nemen aan solidariteitsgroepen.

 

24.“Opnieuw beginnen drinken of drugs gebruiken na de behandeling” betekent het dat vorige behandelingen geen betekenis hebben?

Nee … De periode waarin geen middelen/alcohol ingenomen werd, is een grote winst. Het lichaam is in aanzienlijke mate hersteld. Als er echter sprake is van een terugval, is het noodzakelijk om opnieuw een effectief behandelproces aan te gaan. Soms lijkt het erop dat er een permanente verbetering is opgetreden nadat de patient paar kerenin AMATEM klinische behandelingen ondergaan heeft. Een mislukking betekent niet “het einde van de wereld”.

 

25.Zijn er behandelingsgroepen die ik kan bijwonen nadat mijn behandeling voltooid is?

Anonieme Alcoholisten (AA), Anonieme Narcotica (AN) en Self-Management and Herstellingstraining (SMART Recovery®) of u kunt zich aansluiten bij de Solidariteitsgroep Kol Kola in Turkije.